PRENUMERATA

 
 
 
 

 

* - pola wymagane

 

UWAGA!

Wysłanie pierwszego numeru następuje po wpłacie
odpowiedniej kwoty na numer konta:
88 1560 1108 0000 9060 0004 5262

koszt wysyłki ponosi wydawca

 cena prenumeraty:
półrocznej 34.80 zł
rocznej 69.60 zł
półroczna (kontynuacja) 33.00 zł
roczna (kontynuacja) 64.80 zł


Copyright 2009 © (WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE)
gazeta.peep-show.pl